Školní preventivní program 2021/2022

ŠPP vypracovává školní metodik prevence, je určen pro cílovou skupinu žáků naší školy ve věku 6-16let a hlavním cílem je vytvořit dobré klima pro rozvoj osobnosti žáků, podporovat vazby žák-učitel-rodič. Na jeho realizaci se pak podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Základním legislativním dokumentem, související s oblastí prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních, je školský zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění (novela č. 472/2011 Sb.).  

ŠPP vychází také z metodických pokynů MŠMT ČR, zejména z pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních čj. 21291/2010-28. ŠPP vyjadřuje předpoklad, s jakým se budeme v rámci výchovně-vzdělávacího procesu snažit působit v zájmu udržení příznivého sociálního klimatu a k podpoře prevence patologických jevů. Je třeba chápat jej jako program, plán, který bude možné podle aktuálních situací a momentálních potřeb doplnit dalšími aktivitami pro žáky, pedagogický sbor i rodiče. 

 

Kompletní Školní preventivní program (ŠPP) naleznete ke stažení zde:

Stáhnout
ŠPP ZŠ 2022

Stáhnout
Strategie ŠPP ZŠ 2022

 

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat