Dějepisná olympiáda

Tematické zaměření: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“

48. ročník, 2018/2019, školní kolo – výsledky

Dějepisné olympiády se zúčastnilo šest žáků 8. a 9. ročníku. Bylo možné celkem získat 70 bodů.

 1. místo: Jakub Chlasták (65 bodů) - postupuje do okresního kola dějepisné olympiády.
 2. místo: Tereza Hurtíková
 3. místo: Jan Kopecký

Dále soutěžili Kateřina Danielová, Radek Bauer a Radek Čanda.

 

Listopad ve škole

 • Začali jsme společně realizovat dotační projekt Šablony II, při kterém chceme zkvalitnit práci žáků v oblasti ICT a kariérové poradenství na škole.
 • Otestovali jsme studijní předpoklady, český jazyk a matematiku pomocí testů SCIO u žáků 9. ročníku.
 • Prvními lekcemi jsme odstartovali plavecký výcvik žáků prvního stupně.
 • Dokončili jsme projektové téma: 100 let první republiky.
 • Vydali jsme se za svatým Martinem do místního parku a pomocí lampionů jsme hledali první letošní sníh - marně.
 • Žáci prvního ročníku shlédli zajímavé divadelní představení Slůně.
 • O svých školních úspěších i neúspěších si žáci s rodiči a učiteli povídali na TRIÍCH.
 • Vybraní žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili školního kola dějepisné olympiády.
 • Zapojili jsme se do projektu Krabice pro Farní nadaci Dobříš. Krabici od bot jsme naplnili vhodnými vánočními dárky podle věku obdarovávaného chlapce nebo děvčete a dárky jim pak budou předány pod vánočním stromečkem v azylových domech, domech sociálních služeb, dětských domovech,… Tak snad se jim naše dárky budou líbit a potěší je!
 • Ozdobili jsme vánoční stromek před školou, připravili stánky s výrobky žáků, vánoční kavárnu s občerstvením a zahájili advent tradičním školním jarmarkem a zpíváním u stromečku.

 

Pozor!

Vážení rodiče,

v souvislosti se stále narůstajícími cenami potravin jsme nuceni s účinností od 1. ledna 2019 přistoupit k úpravě ceny obědů – cena obědů se zvýší o 1,- Kč za jeden odebraný oběd. 

Žádáme vás tímto o úpravu vašich trvalých příkazů k platbě stravného.

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

 

Říjen ve škole

 • Celý měsíc jsme v rámci projektového tématu - 100 let naší republiky - věnovali rokům, které mají osmičku v letopočtu a jsou pro náš národ významné.
 • Žáci 8. a 9. ročníku navštívili Knihovnu Sedlčany, kde besedovali s pamětníky o významných rocích s osmičkou na konci a o vzniku republiky.
 • Roky s osmičkami si při svém cyklovýletu připomněli i žáci 3. a 5. ročníku.
 • Také žáci 6. a 7. ročníku si osičkové roky osvojili při návštěvě Městského muzea Sedlčany v rámci projektu GaSOŠE.
 • V pátek 26. října se pak všichni žáci shromáždili v tělocvičně, kde si poslechli krátký proslov o vzniku republiky v říjnu 1918 od paní ředitelky. Paní učitelka Pecková shrnula všechny důležité události významných roků s osmičkou na konci pro naši republiku u tehdejší mapy. Na závěr shromáždění si všichni žáci a zaměstnanci zanotovali českou státní hymnu. Jednotlivé ročníky se pak vydali do okolních obcí, kde navštívili se svíčkami či věnci památníky padlých hrdinů v první světové válce. Projektový den věnovaný vzniku republiky jsme zakončili ve školní jídelně při tradičních masarykovských knedlících se švestkami a mákem.

 

Září

 • Zahájili jsme nový školní rok s 15 prvňáky. Hurá! Žáci devátého ročníku se stali jejich patrony.
 • Žáci 8. a 9. ročníku navštívili Vědecký jarmark v Praze.
 • S koly i bez kol jsme si zadováděli se spolkem DA-BA.
 • Druháci se vypravili na výstavu Lego do Sedlčan.
 • Školní družina strávila odpoledne na Sejcích.
 • Úspěšně jsme se zapojili do vytrvalostního běhu na dráze v Sedlčanech.
 • Na T-ball vyjeli žáci 4. a 5. ročníku.
 • Žáci 9. ročníku se seznámili se studijními obory na SOU Sedlčany a některé zajímavé činnosti si na této školy i osobně vyzkoušeli.
 • Žáci 9. ročníku pak navštívili i Gymnázium Sedlčany, aby tu nahlédli do studijních programů a seznámili se s touto střední školou.