Zápis do 1. ročníku - ZŠ Chlum

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji podle § 36 zápis do prvního ročníku Základní školy Chlum pro školní rok 2019/2020.

 

Zápis se bude konat v úterý 2. dubna 2019 od 14.00 hodin v budově ZŠ A MŠ CHLUM.

 

K zápisu se dostaví zákonní zástupci se svými dětmi, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2019.

V případě písemné žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce přinese i vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

Průběh zápisu: formální část - kontrola písemných dokladů a žádosti o přijetí; motivační část – rozhovor pedagoga s dítětem.

Přijaty budou všechny děti daného věku ze spádové oblasti do naplnění kapacity třídy 24 žáků.

 

V Chlumu dne 15. 2. 2019

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

Leden ve škole

Ve 3. a 5. ročníku proběhl kurz k finanční gramotnosti s Českou spořitelnou.

Druháci navštívili divadlo Minor v Praze.

Velmi pěkného výsledku dosáhl Jakub v okresním kole dějepisné olympiády.

Za pohádkou do knihovny Sedlčany se rozjeli čtvrťáci.

Všichni žáci druhého stupně školy vyrazili na den plný poznávání do Techmanie v Plzni.

Okresního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnila Tereza.

Pan Zkumavka je název chemické soutěže, kterou pořádá střední škola ve Veselí n/L. Tam se vydali i žáci 8. a 9. ročníku, aby si zahráli na malé chemiky a potěšili se i s množstvím chovaných živočichů.

Zabruslit si na zimní stadion do Sedlčan vyrazili žáci všech ročníků naší školy.

Pololetí jsme zakončili vydáním vysvědčení a zaslouženými pololetními prázdninami.

 

Prosinec ve škole

 • Žáci devátého ročníku pro své mladší spolužáky připravili čertovskou nadílku s peklem. Čertů se nikdo nebál a všichni si sladkou odměnu od SRPŠ zasloužili.
 • Dokončili jsme plavecký výcvik v Příbrami a získali „mokrá vysvědčení“.
 • Páťáci besedovali s pamětníky nad tématem Osmičkové roky.
 • Tvořivé dílny v Sedlčanech se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. Vyráběli jsme si pěkné dřevěné svícny.
 • Shlédli jsme krásný divadelní loutkový Vánoční příběh.
 • Zúčastnili jsme se i olympiády v českém jazyce.
 • Pěvecký sbor vystoupil na Farmářských trzích v Sedlčanech.
 • Zazpívali jsme i na tradičním koncertě v kostele sv. Václava na Chlumu.
 • Poslední týden před vánočními prázdninami se pak nesl v duchu příprav na Vánoce, nácviku na vánoční besídku pro veřejnost v tělocvičně školy i v duchu třídních nadílek a vánočních vycházek do přírody.

 

Olympiáda v českém jazyce – výsledky školního kola

45. ročník, 2018/2019

Školního kola olympiády se zúčastnili čtyři soutěžící z 8. a 9. ročníku.

 1. místo: Tereza Mrvecová ………………….. 37,5 bodů
 2. místo: Zuzana Chudárková ………………….. 34 bodů
 3. místo: Jakub Chlasták ………………….. 33,5 bodů
 4. místo: Tereza Hurtíková ………………….. 32 bodů

Do okresního kola postupuje soutěžící s nejlepším výsledkem.

Oprava, vyhodnocení a zápis: Mgr. Markéta Pecková

 

Vánoční přání

Svátky vánoční prožijte v klidu a rodinné pohodě. Do nového roku štěstí, zdraví a vzájemnou lásku vám všem přejí děti, žáci a zaměstnanci ZŠ A MŠ CHLUM.

Vánoční přání