POZOR!!

V mateřské škole se od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí, provoz bude probíhat standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí, s rouškami pouze při pohybu po budově základní školy).

Od pondělí 3. 5. 2021 na rotační prezenční výuku nastupují žáci 6. a 7. ročníku (od 10. 5. 2021 pak žáci 8. a 9. ročníku). Roušky či respirátory s sebou, testování v pondělí a ve čtvrtek v tělocvičně.

Žáci prvního stupně budou od pondělí 3. 5. testováni jen jednou týdně, a to vždy v pondělí.

 

Zápis do prvního ročníku 2021/2022 – rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání do ZŠ A MŠ Chlum, okres Příbram – Základní škola Chlum.

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Chlum od školního roku 2021/2022 takto:

Žadatel číslo - Přijat/nepřijat k základnímu vzdělávání - Povolen odklad školní docházky

 • 001 - přijat
 • 002 - přijat
 • 003 - přijat
 • 004 - přijat
 • 005 - přijat
 • 006 - přijat
 • 007 - přijat
 • 008 - přijat
 • 009 - přijat
 • 010 - přijat
 • 011 - přijat
 • 012 - přijat
 • 013 - přijat
 • 014 - přijat
 • 015 - přijat
 • 016 - přijat
 • 017 - přijat - ANO
 • 018 - přijat
 • 019 - přijat
 • 020 - přijat - ANO

V Chlumu dne 16. 4. 2021

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

POZOR!! Návrat do školy od 12. 4. 2021!!

MŠ - nastupují pouze předškoláci.

ZŠ – nastupuje 1., 2. a 5. ročník (v rotační výuce pak od 19. 4. 3. a 4. ročník)

POZOR – VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI

ZŠ a MŠ Chlum ve spolupráci s Obecní knihovnou Nalžovice vyhlašuje pro děti z MŠ a děti z 1. stupně ZŠ Chlum soutěž „DO PŘÍRODY ZA BARVAMI PRO VELIKONOČNÍ VAJÍČKA“.

V termínu od 1. 4. do 8. 4. 2021 navštivte s rodiči či s někým z rodiny 10 míst označených v tabulce, kde najdete barevná znamení.
Každé označené místo má jinou barvu a touto barvou správně vybarvěte v tabulce velikonoční vajíčko.
Vyplněnou tabulku odevzdejte v pátek 9. 4. 2021 od 8.00 do 16.00 hodiny v MŠ paní J. Bulínové.
Za správně vybarvená vajíčka v tabulce ze všech míst čeká na každého pěkná odměna.
Tabulky s pokyny a mapkou obdrží žáci 1. stupně ZŠ do emailu a děti z MŠ při vydávání velikonočních balíčků 31. 3. 2021 v MŠ od 10 do 16 hodin.

Pro případné dotazy volejte p. Bulínovou (605 128 117).

Milé děti, přejeme vám pěkné procházky po okolí naší školy a těšíme se na brzké shledání ve škole i ve školce!

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHLUM BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI, DISTANČNĚ

 

Vážení rodiče!

Dle opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce bude v letošním roce zápis do prvního ročníku 2021/2022 probíhat bez přítomnosti dítěte ve škole. 

Rodiče si na internetových stránkách školy www.zsamschlum.cz stáhnou v záložce "Základní škola" v oddíle "Dokumenty ke stažení" tiskopis Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Stažený tiskopis vyplní a zašlou následujícími způsoby do školy: 

 1. do datové schránky školy: 2r5ma3g 
 2. na e-mailovou adresu školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 3. na e-mailovou adresu školy tak, že si tiskopis vytisknou, podepíší, pak naskenují a pošlou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 4. osobně jen rodič s vyplněným tiskopisem přijde do školy v úřední hodiny - pondělí a středa od 8.00 do 10.00 hodin
 5. poštou na adresu: ZŠ A MŠ CHLUM, Chlum 16, 262 93 Nalžovice

Vyplněné tiskopisy je třeba zaslat uvedenými způsoby do školy v termínu od 1. dubna do 15. dubna 2021.

Vedení školy

 

Podkategorie

Podkategorie