POZOR!

Dne 6. 5. a 7. 5. 2019 vyhlašuji volný den – uzavřeny budou všechny součásti organizace, tedy ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ.

Vyhlášení volných dnů bylo projednáno se zřizovatelem.

 

Mgr. J. Procházková
ředitelka školy

 

 

Březen u nás

 • Ve škole jsme přivítali rodiče budoucích prvňáků.
 • Předškoláci opět navštívili žáky prvního ročníku a zahráli si na opravdovou školu.
 • Vyjeli jsme shlédnout hudební pořad Kytice, projekt ZUŠ Sedlčany, a moc se nám líbil.
 • Bezva byly i jarní prázdniny!
 • Hudební pořad FOK Praha vyslechli žáci 5. až 9. ročníku. Krátce se pak i prošli po staré Praze.
 • Připojili jsme se k „ponožkovému dni“ na podporu dětí s Downovým syndromem.
 • Nacvičili jsme předtančení na 13. ples SRPŠ a „šerpovali“ na něm naše deváťáky.
 • Své matematické dovednosti jsme uplatnili v soutěži Matematický klokan.
 • Proběhla školní kola v recitaci na prvním i na druhém stupni školy.
 • Naši nejmenší se seznamovali s místní knihovnou.
 • Kroužek mladých hasičů vyjel na exkurzi do Prahy.
 • V rámci Noci s Andersenem přespali prvňáci v Knihovně Nalžovice.

 

Zápis do prvního ročníku 2019/2020 - rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ Chlum

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Chlum od školního roku 2019/2020 takto:

Žadatel číslo - Přijat/nepřijat k základnímu vzdělávání:

 • 001 - přijat
 • 002 - přijat
 • 003 - přijat
 • 004 - přijat
 • 005 - přijat
 • 006 - přijat
 • 007 - přijat
 • 008 - přijat
 • 009 - přijat
 • 010 - přijat
 • 011 - přijat
 • 012 - přijat
 • 013 - přijat
 • 014 - přijat
 • 015 - přijat
 • 016 - přijat

 

V Chlumu dne 4. 4. 2019

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 5. 4. 2019

 

Pozvánka na školní ples

SRPŠ při Základní škole Chlum pořádá 13. školní ples dne 22. 3. 2019 od 20.00 hodin v Křepenicích.

Vstupenky je možné zakoupit ve školní jídelně.

 

Srdečně zveme!

 

 

Únor v naší škole

 • Žáci 2. – 5. ročníku trávili dvě příjemná dopoledne soutěžemi a závody, které pro ně připravil spolek DA-BA.
 • Školní družina nachystala pro své žáky zajímavé karnevalové odpoledne.
 • Žáci devátého ročníku podali přihlášky na střední školy.
 • Třeťáci a páťáci prozkoumali pobočku České spořitelny v Sedlčanech při kurzu finanční gramotnosti.
 • Žáci školní družiny několikrát bruslili na stadionu v Sedlčanech.
 • Přihlášení žáci 4. – 9. ročníku se zúčastnili týdenního lyžařského pobytu na Monínci.
 • Předškoláci již podruhé navštívili první ročník, aby se tu připravovali na svou „roli školáka“.