Květen 2024

 • Vystoupení České filharmonie Praha s muzikálovými melodiemi navštívili žáci 2. stupně.
 • Druháci přespali ve škole a prošli si stezku odvahy ve ztemněné budově.
 • Na představení Malá mořská víla do Minoru vyjeli páťáci.
 • Zajímavá vystoupení složená z písniček, tanečků, básniček a scének si připravili žáci prvního stupně pro své maminky ke Dni matek.
 • Naši recitátoři se zúčastnili i poetického večera v sedlčanské knihovně.
 • Svou sílu, obratnost a pohotovost si vyzkoušeli sedmáci na lezecké stěně v rámci školního výletu.
 • Někteří osmáci spolu s deváťáky běhali a stříleli v soutěži Zasáhni na SOU Sedlčany.
 • Čtvrtý ročník prokázal svou odvahu v TEP faktoru.
 • Znalosti z fyziky, přírodopisu a zeměpisu při soutěži Trojlístek museli prokázat Alma, Vít a Vojtěch.
 • Podpořili jsme i každoroční sbírku pro onkologické pacienty v rámci Kytičkového dne.
 • Hodně pěveckého talentu ukázali vybraní žáci v soutěži Dublovický slavík.
 • Žáci devátého ročníku připravili tábořiště na Sejcích a v postavených stanech hned přespali.
 • Zabývali jsme se klimatem v jednotlivých ročnících.
 • Vyfotili jsme se na ročníkové fotografie.
 • Třeťáci se utkali s dalšími školami v T-ballu.
 • Zúčastnili jsme se i atletické všestrannosti – chválíme Kristinu a Honzíka.
 • Výlet do Prahy společně podnikli prvňáci a deváťáci.
 • Knihovnu na Chlumu i Jarní ťukání v Sedlčanech společně prožili třeťáci.
 • Na školní chatě na Sejcích přespali šesťáci.
 • Knihovna Sedlčany připravila program pro naše prvňáky.
 • Únikovou hru v Praze si užili páťáci.
 • Výborné pocity měli třeťáci v jump aréně v Praze.
 • Vynikající zážitky měli osmáci a deváťáci z Vědeckého jarmarku v Praze.

 

POZOR!

Besídka ke Dni matek se koná 9.5. od 15.30 hodin.

Srdečně zveme!

 

Duben 2024

 • Začali jsme zápisem do budoucího prvního ročníku, který letos probíhal formou pohádky O Červené Karkulce.
 • Plaveckého výcviku na Smilovicích se zúčastnili žáci druhého a třetího ročníku.
 • Divadelní představení Mia a velryba v pražském Minoru navštívili páťáci i čtvrťáci.
 • Den naruby – den, kdy učí spolužáci – se všem velmi líbil. Žáci si zkusili roli učitele a v jejich nové roli se jim dařilo.
 • Probíhala intenzivní příprava deváťáků k přijímacím zkouškám.
 • Turnaje ve vybíjené v Sedlčanech se zúčastnili třeťáci.
 • Na recitační soutěži Sedlčanská růže přednášelo pět vybraných žáků, uspěli čtyři. Gratulujeme!
 • Všichni jsme se zapojili do Projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Nalžovice. Nejen, že jsme sebrali velké množství odpadků po celé rozloze obce, ale našli jsme i spoustu kuriozit – starý nočník, maso ve vlastní šťávě, filtry do bazénu, ….
 • Proběhly třídní schůzky a TRIA.
 • Místní nalžovickou knihovnu prozkoumal první ročník.
 • Program Digi nástrahy jsme připravili pro žáky od čtvrtého do devátého ročníku.
 • V knihovně v Sedlčanech byli třeťáci.
 • Druhý stupeň vyrazil do KDJS na program Náš Tom.

 

Navštivte náš Facebook

Pro co nejrychlejší sdílení informací a komunikaci s rodiči i dětmi jsme založili školní Facebook

 

 

Zápis do prvního ročníku 2024/2025 – rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Chlum od školního roku 2024/2025 takto:

Žadatel číslo - Přijat/nepřijat:

 • 001 - přijat
 • 002 - přijat
 • 003 - přijat
 • 004 - přijat
 • 005 - přijat
 • 006 - přijat
 • 007 - přijat
 • 008 - přijat
 • 009 - přijat
 • 010 - přijat
 • 011 - přijat
 • 012 - přijat
 • 013 - přijat
 • 014 - přijat
 • 015 - přijat

V Chlumu dne 5. 4. 2024

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 5. 4. 2024

 

Podkategorie

Podkategorie

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat