Kritéria přijímání dětí do MŠ

Vypracoval: Mgr. Jaroslava Procházková, Jaroslava Bulínová

Schválil: Mgr. Jaroslava Procházková

Projednala (pedagogická, provozní) rada dne: 26. 8. 2013

Platnost: 1. 9. 2013, účinnost od 1. 9. 2013

 

Článek 1

Zápis do mateřské školy pro následující školní rok je vyhlášen vždy na jaře předchozího roku.

 

Článek 2

Počet dětí, který bude přijat do mateřské školy, je stejný jako počet dětí, který z mateřské školy odejde do školy základní až do naplnění kapacity mateřské školy.

 

Článek 3

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je plně v kompetenci ředitelky školy. Probíhá ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka respektuje zásady a cíle vzdělávání dle § 2 školského zákona (bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, zdravotního stavu). Při přijímání dítě ke vzdělávání zohledňuje také jeho individuální vzdělávací potřeby, které může ovlivnit i jeho aktuální situace v rodině („sociální znevýhodnění“). Postupuje v souladu s § 34 odst. 4 školského zákona a přednostně přijímá děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

Článek 4

Na přijetí dítěte do mateřské školy má zásadní vliv:

  • Věk dítěte – poslední rok před zahájením školní docházky 

 

 

Chlum, 14. 8. 2013

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

 

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat