Projekty WOSA

Projekt: Výuková a relaxační zahrádka

   Žáci, kteří pracovali při projektu WOSA ve školním parlamentu, dostali za úkol vymyslet školní projekt, který by zkvalitnil výuku i pobyt žáků ve škole. 

   Po diskusi dospěli k jednomu návrhu, který by mohli vlastními silami realizovat – zbudovat výukovou a relaxační zahrádku. 

   S návrhem seznámili paní ředitelku, která souhlasila. Navštívila paní starostku, která také souhlasila a tak společně hledali pozemek, který patří obci, a tedy se na něm může zahrádka vytvořit. 

   Pozemek se našel v těsném sousedství školy, byl neudržovaný, pouze s několika zplaněnými keři a několika trsy bylinek. Žáci se rozhodli, že bylinky na zahrádce zachovají, pouze rozšíří jejich sortiment.

   Začali plochu měřit, vytvořili plánek rozmístění budoucích záhonů a setkali se se zahradnicí. Té představili svou koncepci rozmístění stromů a keřů. Ona ji zkorigovala, protože ovocné stromy se do takto malé plochy nehodí a doporučila místní lesní stromy pro výuku vhodné a léčivé bylinky i trvalé rostliny. 

   Pak už začalo období rovnání pozemku, uklízení kamenů, vytyčení záhonů, rozmístění štěpky pod zasazené stromky a vysypání cestiček drtí. Na všech pracích spojených s terénními úpravami se podíleli pouze žáci školy. Stejně jako na zasazení sazenic listnatých i jehličnatých stromů a keřů, vhloubení základů pod malé jezírko a informační tabuli i pro dvě lavičky. 

   Se zabetonováním laviček pomohli pracovníci obce, kteří natáhli i nový plot. Informační tabuli vyrobil truhlář pan Dejmek, sazenice stromků poskytl lesník pan Sůsa, paní Šimková přinesla velký keř. Jezírko přivezl pan Procházka, bylinky přenechala paní Čekalová a slečna Prošková. Štěpku i drť dodali pracovníci Silnic Sedlčany.

   Teď už jen čekat až to všechno na jaře začne růst a rostlinkám dopřát naši péči!

 

VLOŽIT FOTO