Výroční zpráva o poskytování informací

v rozsahu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, jako povinný subjekt dle ustanovení §2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládá v souladu s ustanovením §18 zákona tuto výroční zprávu o poskytování informací: 

Výroční zpráva o činnosti školy je zveřejněna na webových stránkách školy. Jednotlivé informace vztahující se k důležitým krokům v organizaci jsou sdělovány i dálkovým přístupem i písemně na nástěnce ve vestibulu školy.

Dokumenty školy jsou také k nahlédnutí u ředitelky školy, popř. v mateřské škole, školní jídelně či školní družině.

Výroční zpráva o poskytování informací je uložena u ředitelky školy.

 

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

Výroční zprávy ke stažení: