Organizace dne

  • 06.30 - 08.30  příchod dětí (spontánní hra, individuální práce, kontakt s rodiči)
  • 08.30 - 09.00  hra, TV chvilka
  • 09.00 - 09.15  svačina
  • 09.20 - 09.45  hlavní program, řízená činnost, skupinové hry, pohádka
  • 09.45 - 11.45  pobyt venku
  • 11.50 - 12.15  oběd, hygiena
  • 12.15 - 12.30  odchod dětí, klidná hra, pohádka
  • 12.30 - 14.00  odpolední klid (nespavé děti - krátké činnosti, ostatní děti - ložnice, klid na lůžku, poslech pohádek)
  • 14.00 - 14.30  hygiena, odpolední svačina
  • 14.30 - 16.30  odpolední program (individuální řízená činnost, hra, pobyt venku,...), odchod dětí