Změna strávného

Vážení rodiče,

o letních prázdninách vešla v platnost vyhláška č. 272/2021 Sb. s účinností od 1. 9. 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Touto vyhláškou se mění i příloha č. 2 finanční limity na nákup potravin:

  • Strávníci do 6 let 37,- až 58,- Kč
  • Strávníci 7 – 10 let 41,- až 72,- Kč

Protože ceny stravného máme pod tímto limitem, jsme nuceni cenu navýšit na požadovanou částku určenou ve vyhlášce.

Výše měsíční zálohy prozatím nechte na stejné výši.

  • Strávníci do 6 let 700,- Kč
  • Strávníci 7 až 10 let 750,- Kč

 

V Chlumu dne 1. 9. 2021

Hana Červenková
vedoucí ŠJ

 

POZOR!

Od pondělí 13. 9. 2021 už mohou žáci ZŠ začít chodit do školní jídelny na obědy - rekonstrukce je dokončena!!!

 

POZOR!

Vzhledem k pokračující rekonstrukci odpadů a vodovodu nemůžeme poskytovat pro žáky ZŠ stravu ihned od začátku školního roku. Prosíme o pochopení. Jakmile budou práce dokončeny, budete o změně informováni.

Vedení školy

 

Přeplatky strávného

Vážení rodiče, 

v průběhu srpna byly na vaše účty vráceny přeplatky stravného za celý minulý školní rok, poplatky za vzdělávání v MŠ a ŠD nevyčerpané v období uzavření MŠ a ŠD na základě rozhodnutí Vlády ČR.

 

POZOR!

Školní rok 2021/2022 bude zahájen dne 1. 9. 2021 v 8.00 hodin.

Podkategorie

Podkategorie