Organizační opatření pro školní rok 2022/2023

Třídní učitelé na ZŠ:

 1. třída, 1. ročník: Martina Křížová
 2. třída, 2. ročník: Radka Andrušíková
 3. třída, 3. ročník: Blažena Kadeřábková
 4. třída, 4. ročník: Kateřina Boučková
 5. třída, 5. ročník: Vendula Kolingerová
 6. třída, 6. ročník: Hana Kadlečková
 7. třída, 7. ročník: Markéta Pecková
 8. třída, 8. ročník: Ondřej Sůsa
 9. třída, 9. ročník: Hana Chocholoušková

Další učitelé na ZŠ:

 • Monika Podrázká
 • Simona Sůsová
 • Jaroslava Procházková

Učitelky mateřské školy:

 • Jaroslava Bulínová (zástupce ředitelky)
 • Martina Zíková
 • Irena Dvořáková
 • Pavlína Křížová

Vychovatelky ŠD:

 • Jana Dejmková (zástupce ředitelky)
 • Monika Chválová
 • Blanka Sosnovcová

Asistentka pedagoga:

 • Monika Hronová
 • Monika Chválová
 • Jana Malá
 • Blanka Sosnovcová
 • Vendula Deusová
 • Marcela Bartůňková

Účetní a vedoucí ŠJ:

 • Hana Červenková

Kuchařky ŠJ:

 • Ivana Kozlová
 • Zdeňka Podzimková
 • Eva Sosnovcová

Školnice:

 • Monika Deusová

Uklízečky:

 • Eva Sosnovcová
 • Monika Deusová
 • Marcela Hrdinková

Správce počítačové sítě:

 • Jakub Hruška

BOZP a PO:

 • Jan Jindřich
 • Hana Jindřichová

 

Další povinnosti učitelů ZŠ:

 • Jaroslava Procházková - ředitelka školy, kabinet Př, sklad učebnic, archiv školy
 • Markéta Pecková - výchovný poradce, metodik pro ČJ, uvádějící učitel 2. stupně, kabinet ČJ, OV, D
 • Hana Kadlečková - koordinátor ICT, metodik pro M, dotační a grantová řízení, kabinet M, F, ICT
 • Ondřej Sůsa - metodik pro cizí jazyky, kabinet AJ, NJ, školní parlament
 • Martina Křížová - PR manažer, knihovna ZŠ, sportovní aktivity školy, speciální pedagog
 • Radka Andrušíková - školní metodik prevence, ovoce a mléko do škol, metodik pro první stupeň ZŠ
 • Jana Dejmková - zástupce ředitelky, zdravotník školy, školní úrazy
 • Monika Podrázká - kabinet HV, pěvecká vystoupení a soutěže
 • Kateřina Boučková - metodik EVVO, kabinet TV
 • Hana Chocholoušková - kabinet Z
 • Blažena Kadeřábková - kabinet CH, koordinátor ŠVP, uvádějící učitel 1. stupně
 • Vendula Kolingerová - kabinet PV, VV, kabinet 1. stupně, pozemek školy
 • Monika Chválová - kabinet ŠD, správce kuchyňky

 

Pedagogické rady na ZŠ:

 • 16. 11., 13.00 hodin, středa
 • 25. 1., 13.00 hodin, středa
 • 12. 4., 13.00 hodin, středa
 • 21. 6., 13.00 hodin, středa

Informace o chování a prospěchu žáků, TRIA:

 • 16. 11., 15.30 hodin, pondělí
 • 12. 4., 15.30 hodin, středa

Mimo tyto pravidelné schůzky vždy po domluvě s daným vyučujícím nebo v konzultačních hodinách.

 

 

Povinně volitelné předměty:

 • Základy administrativy 6. a 7. ročník
 • Mediální výchova 9. ročník

 

Zaměření školy:

 • Cizí jazyky
 • Environmentální výchova

 

Vyučovací hodiny:

 1. 7.50 – 8.35
 2. 8.45 – 9.30
 3. 9.50 – 10.35
 4. 10.45 – 11.30
 5. 11.40 – 12.25
 6. 12.25 – 13.10 (po polední pauze)
  12.30 – 13.15 (bez polední pauzy)
 7. 13.20 – 14.05 (při TV)
  13.15 – 14.00 (běžně)
 8. 14.05 – 14.50 (při TV)
  14.10 – 14.55 (běžně)

 

Prázdniny a volné dny ve školním roce 2022/2023:

 • Začátek školního roku – čtvrtek 1. září 2022
 • První pololetí končí – úterý 31. ledna 2023
 • Druhé pololetí končí – pátek 30. června 2023
 • Státní svátek středa – 28. září 2022
 • Státní svátek pátek – 28. října 2022
 • Podzimní prázdniny – středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
 • Státní svátek – čtvrtek 17. listopadu 2022
 • Vánoční prázdniny – pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023
  Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Pololetní prázdniny – pátek 3. února 2023
 • Jarní prázdniny – pondělí 27. 2. až neděle 5. 3. 2023
 • Velikonoční prázdniny – čtvrtek 6. dubna 2023
 • Velký pátek – pátek 7. dubna 2023
 • Pondělí velikonoční – pondělí 10. dubna 2023
 • Hlavní prázdniny – sobota 1. července až neděle 3. září 2023

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

Důležité www stránky a informace:

Předškolní vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání

 • Pondělí 2. května a 9. května 2023 (pro školní rok 2023/2024).

Bezúplatnost předškolního vzdělávání

 • Jeden rok povinného předškolního vzdělávání bez placení (děti s odkladem platí).

Zaměření předškolního vzdělávání

 • Dovednosti předcházející čtení a psaní, matematická pregramotnost, logopedická prevence, technické a manuální činnosti.

 

Základní vzdělávání

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

 • Úterý 4. dubna 2023 (pro školní rok 2023/2024).

Poskytování podpůrných opatření 1. – 5. stupně

 • Pro integrované žáky na základě vyšetření v PPP nebo SPC, vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů vždy se souhlasem zákonného zástupce. Poskytování poradenských služeb na škole jen na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců.

Zaměření základního vzdělávání

 • Čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, oblast přírodních věd, oblast technických dovedností.

 

Střední vzdělávání

Předkládání přihlášek (dvou) řediteli SŠ do 1. 3. 2023 (u talentových oborů do 30. listopadu 2022).

Povinné jednotné písemné zkoušky z matematiky a českého jazyka na všechny maturitní obory v termínu od 12. do 28. dubna 2023.

Zasílání písemného rozhodnutí ze SŠ jen NEPŘIJATÝM žákům.

Odevzdání zápisového lístku na SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

 

 

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat