Organizační opatření pro školní rok 2019/2020

 

Třídní učitelé na ZŠ:

 1. třída, 1. ročník - Jana Humhalová
 2. třída, 2. ročník - Jitka Debnárová
 3. třída, 3. ročník - Martina Křížová
 4. třída, 4. ročník - Radka Andrušíková
 5. třída, 5. ročník - Blažena Kadeřábková
 6. třída, 6. ročník - Hana Chocholoušková
 7. třída, 7. ročník - Hana Kadlečková
 8. třída, 8. ročník - Markéta Pecková
 9. třída, 9. ročník - Ondřej Sůsa

Další učitelé na ZŠ:

 • Monika Podrázká - hudební výchova
 • Jaroslava Procházková - přírodopis, tělesná výchova

Učitelky mateřské školy:

 • Jaroslava Bulínová - vedoucí učitelka pro předškolní vzdělávání
 • Martina Bartošová
 • Štěpánka Bublíková
 • Pavlína Křížová

Vychovatelky ŠD:

 • Jana Dejmková
 • Monika Chválová

Asistentka pedagoga:

 • Monika Chválová
 • Jiřina Jirsová
 • Eliška Vodenková
 • Martina Vrbická
 • Miluše Sedláčková
 • Hana Procházková
 • Monika Hronová

Školní asistentka:

 • Blanka Sosnovcová

Účetní a vedoucí ŠJ:

 • Hana Červenková

Kuchařky ŠJ:

 • Ivana Kozlová
 • Zdeňka Podzimková
 • Eva Sosnovcová

Školnice:

 • Monika Deusová

Uklízečky:

 • Eva Sosnovcová
 • Monika Deusová
 • Marcela Hrdinková

Správce počítačové sítě:

 • Jakub Hruška

BOZP a PO:

 • Jan Jindřich

 

Pedagogické rady na ZŠ:

 • 20. 11. od 13.00 hodin, středa
 • 22. 1. od 13.00 hodin, středa
 • 22. 4. od 13.00 hodin, středa
 • 17. 6. od 13.00 hodin, středa

 

Informace o chování a prospěchu žáků, TRIA:

 • 20. 11. od 15.30 hodin, středa
 • 22. 4. od 15.30 hodin, středa

Mimo tyto pravidelné schůzky vždy po domluvě s daným vyučujícím nebo v konzultačních hodinách.

 

Povinně volitelné předměty:

 • Základy administrativy - 6. a 7. ročník
 • Informatika - 5.–8. ročník
 • Mediální výchova - 9. ročník

 

Zaměření školy:

 • Cizí jazyky
 • Environmentální výchova

 

Vyučovací hodiny:

 1. 7.50 – 8.35
 2. 8.45 – 9.30
 3. 9.50 – 10.35
 4. 10.45 – 11.30
 5. 11.40 – 12.25
 6. 12.25 – 13.10 (po polední pauze)
  12.30 – 13.15 (bez polední pauzy)
 7. 13.20 – 14.05 (při TV)
  13.15 – 14.00 (běžně)
 8. 14.05 – 14.50 (při TV)
  14.10 – 14.55 (běžně)

 

Prázdniny a volné dny ve školním roce 2019/2020:

 • Začátek školního roku - pondělí 2. září 2019
 • První pololetí končí - čtvrtek 30. ledna 2020
 • Druhé pololetí končí - úterý 30. června 2020
 • Státní svátek - pondělí 28. října 2019
 • Podzimní prázdniny - úterý 29. října a středa 30. října 2019
 • Vánoční prázdniny - sobota 21. prosince 2019 až neděle 5. ledna 2020
 • Vyučování v roce 2020 začne - pondělí 6. ledna 2020
 • Pololetní prázdniny - pátek 31. ledna 2020
 • Jarní prázdniny - pondělí 3. 2. až neděle 9. 2. 2020
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020
 • Pondělí velikonoční - pondělí 13. dubna 2020
 • Státní svátek - pátek 1. května 2020, pátek 8. května 2020
 • Hlavní prázdniny - středa 1. července až pondělí 31. srpna 2020
 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne - úterý 1. září 2020

 

Důležité www stránky a důležité informace:

Předškolní vzdělávání

 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  (http://www.msmt.cz/vzdelavani/konkretizovane-ocekavane-vystupy-rvp-pv)
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání
  Pondělí 4. května a 11. května 2020 (pro školní rok 2020/2021).
 • Bezúplatnost předškolního vzdělávání
  Jeden rok povinného předškolního vzdělávání bez placení (děti s odkladem platí).
 • Zaměření předškolního vzdělávání
  Dovednosti předcházející čtení a psaní, matematická pregramotnost, logopedická prevence, technické a manuální činnosti.

 

Základní vzdělávání

 • Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
  Čtvrtek 2. dubna 2020 (pro školní rok 2020/2021).
 • Poskytování podpůrných opatření 1. – 5. stupně pro integrované žáky na základě vyšetření v PPP nebo SPC, vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů podle nové legislativy vždy se souhlasem zákonného zástupce.
  Poskytování poradenských služeb na škole jen na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců.
 • Standardy základního vzdělávání
  (http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-se-4)
 • Informace a doporučení k některým oblastem RVP ZV a průřezovým tématům
 • Cizí jazyk
  Další cizí jazyk – nezařazení
  (http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/oduvodnene-pripady-pro-nezarazeni-vzdelavaciho-oboru-dalsi)
 • Výuka dějin
  (http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-msmt-k-vyuce-dejin-20-stoleti-1)
 • Obrana vlasti
  (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17799/podklady-k-vyuce-pripravy-obcanu-k-obrane-statu-v-zakladnich-skolach.html/)
 • Člověk a svět práce
  (http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-k-vyuce-vzdelavaciho-oboru-clovek-a)
 • Zaměření základního vzdělávání
  Čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, oblast přírodních věd, oblast technických dovedností.

Střední vzdělávání

 • Možnost podání dvou přihlášek na SŠ.
 • Předkládání přihlášek řediteli SŠ do 1. 3. 2020 (u talentových oborů do 30. listopadu 2019).
 • Povinné jednotné písemné zkoušky z matematiky a českého jazyka na všechny maturitní obory v termínu od 12. do 28. dubna 2020.
 • Zasílání písemného rozhodnutí ze SŠ jen NEPŘIJATÝM žákům.
 • Odevzdání zápisového lístku na SŠ do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.