Roční hodnocení MPP 2017/2018

Nástěnka

 • žáci během roku mají možnost využít vyvěšená telefonní čísla pro odbornou pomoc při řešení jejich problémů
 • mohou si přečíst aktualizované články na téma manipulace, drogy, zdravý životní styl, co jíme, bezpečí v dopravě

Schránka důvěry

 • je vybírána každý měsíc (případně dle potřeby)
 • připomínky/stížnosti řešeny aktuálně
 • během roku se objevily 3 lístečky (žalování, nadávání, zlobení ve třídě)

 

ŠPP

Naše krátkodobé cíle v preventivní vizi školy a uskutečněné ne/specifické aktivity:

Motto roku 2017/2018: STROM V NÁS

Žiji současností

Stavím si pevný základ, vím, kam patřím. Vztahy mezi nejbližšími, jejich narušení, láska, pomoc, důvěra, ztráta nebo odchod někoho blízkého. Mám právo, ale i povinnost

Žiji budoucností

Kam chci směřovat, kam porostu a jaké mám plány, co mohu zlepšit a čím mohu přispět sobě, ostatním, planetě, kde se uplatním?

Poučil jsem se minulostí

Kde jsou mé kořeny? Jak bylo, chci víc?

 

Byly realizovány tyto programy:

Název programu - třída - realizátor - Počet hodin

 • Princ a princ (partnerské vztahy) - 1+8+9 - metodik - 2
 • Senioři (učíme se navzájem) - 6+8+9 - metodik, lektor - 3
 • Klima školy (dotazník) 2x - 2-9 - třídní učitel - 2
 • Bezpečně v dopravě (výtvarně-dopravní dílna) - 8+9 - učitel VV - 4
 • DA-BA (dopravní výchova) - 1-5 - DA-BA - 2
 • Na kole do terénu - 2+4 - třídní učitel - 8
 • TH (prevence patologické chování) - 3+5 - metodik - 5x 1
 • Finanční gramotnost - 6-9 - učitel matematiky - 2x 2
 • Drogy trochu jinak (PC) - 8+9 - učitel chemie - 1

 

Zhodnocení:

Nejzávažnějším případem byla šikana spolužáka na 1.st. Situace byla řešena s rodiči jak oběti, tak agresora, byly zavedeny TH s metodikem prevence (prevence patologického chování), třídu sledoval asistent během přestávek, třídní učitel. Preventivní tým se sešel 2x a společně vyhodnocoval danou situaci. Bylo přistoupeno k dočasné změně jak třídy, kde se žáci učili, tak učitele s cílem izolovat agresora - oběť, nedat jim čas a prostor ke kontaktu. V příštím roce se společně zaměříme na prevenci drobné šikany, podchytit si potencionální agresory.

Pečlivě vyhodnocovat drobné potyčky, nešvary mezi spolužáky. Hovořit s rodiči, častěji si dělat evaluaci klimatu třídy.

 

Mgr. Radka Andrušíková