Roční plán 2022/2023

 

1) Dítě a jeho tělo:

 • dbát na ochranu osobního zdraví a bezpečí a vědět, kde najít pomoc
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • vytváření návyků a postojů ke zdravému životnímu stylu (pohyb v přírodním prostředí)

 

2) Dítě a jeho psychika:

 • rozvoj komunikace – umění naslouchat a vyprávět
 • chápat slovní humor a vtip
 • podporovat vztah ke knihám, soustředěnost při poslechu (mluveného slova i hudby)
 • zaměření se na sledování individuálních schopností a dovedností před vstupem do školy
 • přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů a jevů v okolí

 

3) Dítě a ten druhý:

 • rozvoj prosociálních vlastností – tolerance, ohleduplnost, soucítění
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhým
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)
 • příprava na skupinovou činnost (začít spolu)

 

4) Dítě a společnost:

 • poznávat pravidla společenského soužití, porozumět základním projevům neverbální komunikace v tomto prostředí
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění (výstavy, divadla, muzea)
 • uvědomit si, že všichni lidé nerespektují pravidla společenského chování a tím mohou ohrozit pohodu i bezpečí druhých
 • učit děti vyjádřit se, pozorovat, vnímat, sdělit svůj názor i odmítnutí

 

5) Dítě a svět:

 • pochopit, že lidé mohou přírodu chránit a zlepšovat, ale také ničit a znečisťovat
 • sounáležitost s přírodou živou i neživou, s lidmi a společností
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme – vytváření pozitivních vztahů k prostředí
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí – doma, ve školce, v přírodě – uvědomit si také nebezpečí, se kterým se dítě může setkat (na hřišti, na ulici, ve městě,…)

 

6) Spolupráce s rodinou:

 • pořádání společných akcí – výlety, výstavy, slavnosti, besídky,...
 • konzultace pro rodiče
 • zapůjčení odborné literatury z pedagogické knihovny
 • pravidelná setkání Sdružení rodičů a přátel školky
 • nabídka pro spolupráci s odborníky

 

7) Spolupráce s institucemi:

 • Pedagogicko psychologická poradna v Příbrami
 • Základní škola Chlum
 • Logopedická poradna v Sedlčanech
 • Obec Nalžovice
 • KDJS Sedlčany
 • Knihovna Nalžovice

 

 
×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat