Zveřejnění výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Na základě rozhodnutí zastupitelstva Obce Nalžovice ze dne 23. 5. 2024 byl stanoven pro následující školní rok 2024/2025 tento poplatek za vzdělávání:

 • Mateřská škola: 500 korun měsíčně
 • Školní družina: 300 korun měsíčně

Platba se uskuteční ve dvou splátkách - na podzim za září až prosinec 2024, potom za leden až červen 2025.

Splatnost je stanovena do 15. 9. 2024 a 15. 1. 2025.

Od úplaty za vzdělávání bude osvobozen zákonný zástupce, který předloží Oznámení o přiznání dávky - přídavku na dítě a současně vyplní žádost o prominutí úplaty za vzdělávání, a oboje předloží ředitelce školy.

 

V Chlumu dne 3. 6. 2024

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2024/2025 – rozhodnutí o přijetí

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Chlum od školního roku 2024/2025 takto:

Registrační číslo - Přijetí

 • 018 - ANO
 • 012 - ANO
 • 004 - ANO
 • 006 - ANO
 • 015 - ANO
 • 010 - ANO
 • 009 - ANO
 • 005 - ANO
 • 001 - ANO
 • 008 - ANO
 • 019 - ANO
 • 003 - ANO
 • 011 - ANO
 • 007 - ANO
 • 013 - ANO
 • 016 - ANO, od 23.10.2024
 • 017 - ANO, od 10.11.2024
 • 014 - NE
 • 002 - NE

Přijaty byly děti, které dovrší do 31. 8. 2024 tří let věku, a pak sestupně ostatní podle věku.

Přijímání je možné i během školního roku, pokud některé místo zůstane neobsazeno.

 

Datum zveřejnění: 13. 5. 2024

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

POZOR!

Besídka ke Dni matek se koná 14.5. od 15.30 hodin.

Srdečně zveme!

 

Navštivte náš Facebook

Pro co nejrychlejší sdílení informací a komunikaci s rodiči i dětmi jsme založili školní Facebook

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUM

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji podle § 34 zápis do Mateřské školy Chlum pro školní rok 2024/2025:

Zápis se bude konat v pondělí 6. května 2024 a v úterý 7. května 2024 v budově školy, Chlum 16, 262 93 Nalžovice, vždy od 10.00 do 16.00 hodin. 

Pro přijetí jsou stanovena tato kritéria:

 1. Dítě – předškolák
 2. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího (3 roky nejpozději 31. 8. 2024)
 3. Dítě mladší 3 let do naplnění kapacity školy, bez právního nároku.

Podmínka trvalého pobytu ve spádovém obvodu je stanovena školským zákonem.

 

V Chlumu dne 25. 3. 2024

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

 

Podkategorie

Podkategorie

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat