POZOR!!

V mateřské škole se od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí, provoz bude probíhat standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí, s rouškami pouze při pohybu po budově základní školy).

Od pondělí 3. 5. 2021 na rotační prezenční výuku nastupují žáci 6. a 7. ročníku (od 10. 5. 2021 pak žáci 8. a 9. ročníku). Roušky či respirátory s sebou, testování v pondělí a ve čtvrtek v tělocvičně.

Žáci prvního stupně budou od pondělí 3. 5. testováni jen jednou týdně, a to vždy v pondělí.

 

POZOR!! Návrat do školy od 12. 4. 2021!!

MŠ - nastupují pouze předškoláci.

ZŠ – nastupuje 1., 2. a 5. ročník (v rotační výuce pak od 19. 4. 3. a 4. ročník)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUM

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji podle § 34 zápis do Mateřské školy Chlum pro školní rok 2021/2022.

Zápis se bude konat od pondělí 3. května 2021 do pondělí 10. května 2021, a to bezkontaktním způsobem, bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole. 

Rodiče si na internetových stránkách školy www.zsamschlum.cz stáhnou v záložce "Základní škola" v oddíle "Dokumenty ke stažení" tiskopis "Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání"

Stažený tiskopis vyplní a zašlou následujícími způsoby do školy: 

 1. do datové schránky školy: 2r5ma3g 
 2. na e-mailovou adresu školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 3. na e-mailovou adresu školy tak, že si tiskopis vytisknou, podepíší, pak naskenují a pošlou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 4. výjimečně osobně jen rodič s vyplněným tiskopisem přijde do školy v úřední hodiny - denně od 8.00 do 12.00 hodin
 5. poštou na adresu: ZŠ A MŠ CHLUM, Chlum 16, 262 93 Nalžovice

Vyplněné tiskopisy je třeba zaslat uvedenými způsoby do školy v termínu od 3. května do 10. května 2021.

Pro přijetí jsou stanovena tato kritéria:

 1. Dítě – předškolák
 2. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího (3 roky nejpozději 31. 8. 2021)
 3. Dítě mladší 3 let do naplnění kapacity školy, bez právního nároku

 

V Chlumu dne 30. 3. 2021

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

MĚSÍC DUBEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Měsíc duben pro nás znamená probouzející se přírodu, krásné velikonoční svátky; zvířátka se probudila ze zimního spánku a narodí se plno mláďátek.

S příchodem jara vždy uklízíme nepořádek v přírodě, aby naše planeta byla pořád hezká; nezapomeneme na třídění odpadů, které je moc důležité.

1. Domácí zvířátka a jejich mláďata

 • pojmenovat a poznat domácí zvířátka, jejich mláďata
 • můžeme si je namalovat, vystřihat, vymodelovat
 • děti motivujeme básničkou

„Na dvoře je bílá kachna 
vede osm kachňátek
černá kvočna u stodoly
hlídá třináct kuřátek“

 • písničky o zvířátkách

„ Kačátka se batolí, to jdou asi do školy,
na zelenou travičku, jdou se učit písničku.“

2. Velikonoce

 • povídáme si o velikonočních svátcích, proč se slaví a jaké zvyky s nimi souvisí
 • malování velikonočních kraslic a pletení pomlázek
 • pečení velikonočních dobrot
 • koledovací říkanka

„Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný
nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný“

3. Třídíme odpady

 • proč je důležité třídit odpad
 • do jaké popelnice co patří

„Třídit odpad to je hračka
umí to už malá Kačka
máme tady sběrný dvůr, sem odpadky vyhazuj.“

 

 

POZOR – VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI

ZŠ a MŠ Chlum ve spolupráci s Obecní knihovnou Nalžovice vyhlašuje pro děti z MŠ a děti z 1. stupně ZŠ Chlum soutěž „DO PŘÍRODY ZA BARVAMI PRO VELIKONOČNÍ VAJÍČKA“.

V termínu od 1. 4. do 8. 4. 2021 navštivte s rodiči či s někým z rodiny 10 míst označených v tabulce, kde najdete barevná znamení.
Každé označené místo má jinou barvu a touto barvou správně vybarvěte v tabulce velikonoční vajíčko.
Vyplněnou tabulku odevzdejte v pátek 9. 4. 2021 od 8.00 do 16.00 hodiny v MŠ paní J. Bulínové.
Za správně vybarvená vajíčka v tabulce ze všech míst čeká na každého pěkná odměna.
Tabulky s pokyny a mapkou obdrží žáci 1. stupně ZŠ do emailu a děti z MŠ při vydávání velikonočních balíčků 31. 3. 2021 v MŠ od 10 do 16 hodin.

Pro případné dotazy volejte p. Bulínovou (605 128 117).

Milé děti, přejeme vám pěkné procházky po okolí naší školy a těšíme se na brzké shledání ve škole i ve školce!

Podkategorie

Podkategorie