Zápis k předškolnímu vzdělávání 2019/2020 – rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Chlum od školního roku 2019/2020 takto:

Registrační číslo - Přijetí

 • 001 - ANO
 • 002 ANO
 • 003 ANO
 • 004 ANO
 • 005 ANO
 • 006 ANO
 • 007 ANO
 • 008 ANO
 • 009 ANO
 • 010 ANO
 • 011 ANO
 • 012 ANO
 • 013 ANO
 • 014 ANO
 • 015 ANO
 • 016 ANO
 • 017 ANO
 • 018 ANO

 

Datum zveřejnění: 10. 5. 2019

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

POZOR!

Dne 6. 5. a 7. 5. 2019 vyhlašuji volný den – uzavřeny budou všechny součásti organizace, tedy ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ.

Vyhlášení volných dnů bylo projednáno se zřizovatelem.

 

Mgr. J. Procházková
ředitelka školy

 

Zápis do prvního ročníku 2019/2020 - rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ Chlum

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Chlum od školního roku 2019/2020 takto:

Žadatel číslo - Přijat/nepřijat k základnímu vzdělávání:

 • 001 - přijat
 • 002 - přijat
 • 003 - přijat
 • 004 - přijat
 • 005 - přijat
 • 006 - přijat
 • 007 - přijat
 • 008 - přijat
 • 009 - přijat
 • 010 - přijat
 • 011 - přijat
 • 012 - přijat
 • 013 - přijat
 • 014 - přijat
 • 015 - přijat
 • 016 - přijat

 

V Chlumu dne 4. 4. 2019

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 5. 4. 2019

 

Zápis do Mateřské školy Chlum

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji podle § 34 zápis do Mateřské školy Chlum pro školní rok 2019/2020:

Zápis se bude konat ve čtvrtek 2. května 2019 od 8.00 hodin do 16.00 hodin v budově ZŠ A MŠ CHLUM.

Příjem vyplněné dokumentace proběhne dne 9. května 2019 od 8.00 hodin do 16.00 hodin v budově školy.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci osobně.

Pro přijetí jsou stanovena tato kritéria:

 1. Dítě – předškolák ze spádové oblasti
 2. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího (3 roky nejpozději 31. 8. 2019) ze spádové oblasti
 3. Dítě – předškolák z nespádové oblasti
 4. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího (3 roky nejpozději 31. 8. 2019) z nespádové oblasti
 5. Dítě mladší 3 let ze spádové oblasti do naplnění kapacity školy bez právního nároku
 6. Dítě mladší 3 let z nespádové oblasti do naplnění kapacity školy bez právního nároku

 

V Chlumu dne 18. 3. 2019

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

Pozvánka na školní ples

SRPŠ při Základní škole Chlum pořádá 13. školní ples dne 22. 3. 2019 od 20.00 hodin v Křepenicích.

Vstupenky je možné zakoupit ve školní jídelně.

 

Srdečně zveme!