Mateřská škola

Mateřská škola Chlum je umístěna v objektu Základní školy od školního roku 1996.

Bezprostřední okolí je vesnického rázu s malebným okolím a nedalekým parkem. V blízkosti se nenachází žádná rušná komunikace, proto je zde klid a poměrně bezpečno.

V budově základní školy má škola svůj oddělený prostor, který byl v roce 1996 rekonstruován o nové sociální zařízení a umývárny.

Mateřská škola má jednu velkou hernu, která zároveň slouží jako ložnice, jednu menší místnost se stolečky a malou kuchyňku na vydávání jídla, malou šatnu s kabinetem. Zároveň můžeme využívat na tělesnou výchovu tělocvičnu ZŠ, školní zahradu a velký park v blízkosti školy. Od 1. 9. 2009 byla MŠ rozšířena o jednu třídu pouze dopoledního provozu o kapacitě 10 dětí a odpolední spánek dětí z této třídy bude pouze v kmenové třídě MŠ. 1. 9. 2016 byla kapacita opět navýšena, tentokrát na 56 dětí - 28 dětí v každé třídě. 1. 9. 2017 byla kapacita mateřské školy navýšena na 66 dětí.

Všechny třídy MŠ jsou vybaveny nábytkem vyrobeným pro potřebu dětí i uskladnění pomůcek a hraček.

Třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím hraček i pomůcek pro hru i výchovu dětí, výzdoba místností se mění dle výrobků dětí i ročního období.

Prostory školky jsou barevně vymalovány a doplněny pokojovými květinami. 

Stravování zajišťuje kuchyň ZŠ. Pestrá nabídka zeleniny, ovoce, obilninových výrobků a dalších prvků zdravé výživy se stala běžnou součástí výchovného působení.

Dokladem pravidelné spolupráce s rodiči je činnost Sdružení rodičů a přátel školky.

Mateřskou školu charakterizuje svoboda, neformálnost a individualizovaná struktura výchovných i vzdělávacích cílů.

Neupřednostňujeme jednostranně rozum dítěte, ale rozvojem jeho citových, sociálních a volních vazeb zajišťujeme pocit svobody a bezpečí. Vytváříme dětem přirozené prostředí k sociálnímu učení a poznávání.