Školní preventivní program MŠ

2022/2023

 

Všeobecný úvod:

Primární prevence rizikového chování je zaměřena zejména na:

 • předcházení rizikovým jevům v chování dětí (vandalismus, šikana, násilí)
 • rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy dětí

Základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí je výchova ke zdravému životnímu stylu, osvojení sociálního chování. Důležité je podporovat aktivity podporující zdravý životní styl, smysluplně využívat a organizovat volný čas, programy, které vedou k dodržování určitých pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.

Název:

„Už se těším do školky!“

Základní informace:

 • Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram
 • Zpracovala: Jaroslava Bulínová, zástupce ředitelky školy
 • Adresa: Chlum 16, 262 93 Nalžovice
 • Období: školní rok 2022 – 2023
 • Datum zpracování: 1. 9. 2022

Charakteristika mateřské školy:

ZŠ a MŠ Chlum se nachází 6 km od města Sedlčany na Příbramsku ve Středočeském kraji. Zřizovatelem školy je Obec Nalžovice. MŠ je umístěna v budově současně se základní školou a školní jídelnou. Vzdělávací a výchovný proces zabezpečují 4 učitelky.

Ve školním roce 2022-2023 je zapsáno 43 dětí.

Cíle programu ve školním roce 2022–2023:

 • ve škole jsme všichni kamarádi
 • vždy se zastanu slabšího
 • líbí se mi v mateřské škole
 • jsem ohleduplný k ostatním dětem
 • neperu se a nebudu lhát

Seznámení pedagogických pracovníků se Školním preventivním programem:

 • aktivní zapojení se do plnění programu
 • rozdělení úkolů v novém školním roce
 • spolupráce s nepedagogickými zaměstnanci
 • pomoc při organizaci aktivit pro děti

Hlavní aktivity školy:

 • podpora sebevzdělávání všech pedagogických zaměstnanců MŠ
 • zaměřit se na děti bojácné, agresivní, nerespektující mravní normy
 • poskytnout poradenství rodičům

Aktivity dětí MŠ (znalostní kompetence):

 • mají povědomí o zdravém životním stylu
 • seznamují se s osobní a duševní hygienou
 • začínají chápat formy komunikace
 • učí se sociálním dovednostem
 • neubližují sobě ani jinému
 • chápou jednoduché ekologické vazby v prostředí

Způsoby realizace:

 • jednoduché formy komunikace
 • počátky sociálních dovedností ve hře
 • aktivity ke zdravému životnímu stylu
 • konkrétní dovednosti
 • modelové situace
 • stanovení základních pravidel
 • environmentální výchova
 • volnočasové aktivity

Spolupráce s odborníky a institucemi:

 • pediatři
 • PPP, SPC Příbram
 • Hasiči Nalžovice
 • Obecní úřady spádových obcí

 

1. 9. 2022

Jaroslava Bulínová

 

×
Uživatelské preference souborů cookie
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Blokovat vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat za účelem měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
Přijmout
Blokovat