Zápis do 1. ročníku - ZŠ Chlum

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji podle § 36 zápis do prvního ročníku Základní školy Chlum pro školní rok 2019/2020.

 

Zápis se bude konat v úterý 2. dubna 2019 od 14.00 hodin v budově ZŠ A MŠ CHLUM.

 

K zápisu se dostaví zákonní zástupci se svými dětmi, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2019.

V případě písemné žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce přinese i vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa.

Průběh zápisu: formální část - kontrola písemných dokladů a žádosti o přijetí; motivační část – rozhovor pedagoga s dítětem.

Přijaty budou všechny děti daného věku ze spádové oblasti do naplnění kapacity třídy 24 žáků.

 

V Chlumu dne 15. 2. 2019

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

Vánoční přání

Svátky vánoční prožijte v klidu a rodinné pohodě. Do nového roku štěstí, zdraví a vzájemnou lásku vám všem přejí děti, žáci a zaměstnanci ZŠ A MŠ CHLUM.

Vánoční přání

 

Pozor!

Vážení rodiče,

v souvislosti se stále narůstajícími cenami potravin jsme nuceni s účinností od 1. ledna 2019 přistoupit k úpravě ceny obědů – cena obědů se zvýší o 1,- Kč za jeden odebraný oběd. 

Žádáme vás tímto o úpravu vašich trvalých příkazů k platbě stravného.

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy

 

Zahájení školního roku

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hodin.

Mateřská škola v provozu již od 6.30 hodin.

 

Informativní schůzka

Pozor! Informativní schůzka rodičů dětí mateřské školy se koná dne 5. září 2018 v 16.00 hodin v budově školy.