Kritéria pro přijetí do MŠ Chlum pro školní rok 2018/2019

Zápis proběhne v budově školy, datum bude upřesněno

  1. Dítě – předškolák ze spádové oblasti
  2. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího (3 roky nejpozději 31. 8. 2019) ze spádové oblasti
  3. Dítě – předškolák z nespádové oblasti
  4. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího (3 roky nejpozději 31. 8. 2019) z nespádové oblasti
  5. Dítě mladší 3 let ze spádové oblasti do naplnění kapacity školy
  6. Dítě mladší 3 let z nespádové oblasti do naplnění kapacity školy