Zápis k předškolnímu vzdělávání 2019/2020 – rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram, jako věcně a místně příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Chlum od školního roku 2019/2020 takto:

Registrační číslo - Přijetí

 • 001 - ANO
 • 002 ANO
 • 003 ANO
 • 004 ANO
 • 005 ANO
 • 006 ANO
 • 007 ANO
 • 008 ANO
 • 009 ANO
 • 010 ANO
 • 011 ANO
 • 012 ANO
 • 013 ANO
 • 014 ANO
 • 015 ANO
 • 016 ANO
 • 017 ANO
 • 018 ANO

 

Datum zveřejnění: 10. 5. 2019

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy