Zápis do Mateřské školy Chlum

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji podle § 34 zápis do Mateřské školy Chlum pro školní rok 2019/2020:

Zápis se bude konat ve čtvrtek 2. května 2019 od 8.00 hodin do 16.00 hodin v budově ZŠ A MŠ CHLUM.

Příjem vyplněné dokumentace proběhne dne 9. května 2019 od 8.00 hodin do 16.00 hodin v budově školy.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci osobně.

Pro přijetí jsou stanovena tato kritéria:

  1. Dítě – předškolák ze spádové oblasti
  2. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího (3 roky nejpozději 31. 8. 2019) ze spádové oblasti
  3. Dítě – předškolák z nespádové oblasti
  4. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího (3 roky nejpozději 31. 8. 2019) z nespádové oblasti
  5. Dítě mladší 3 let ze spádové oblasti do naplnění kapacity školy bez právního nároku
  6. Dítě mladší 3 let z nespádové oblasti do naplnění kapacity školy bez právního nároku

 

V Chlumu dne 18. 3. 2019

Mgr. Jaroslava Procházková
ředitelka školy